Nieuws

Nieuw altaar Lambertuskerk Vessem (september 2012)
Het interieur van de fraai gerestaureerde Lambertuskerk in Vessem is verrijkt met een prachtig neogotisch altaar. Het altaar is gemaakt in het beroemde atelier van Willem Mengelberg in Utrecht en dateert uit 1903. Het altaar is rijk versierd met schilderingen en houtsnijwerk. De neogotische stijl van het geheel past perfect in de Lambertuskerk, zelf immers een neogotische kerk.
Als de zijpanelen uitgeslagen zijn, toont het altaar de vijf “blijde geheimen” van Maria. Dat zijn de aankondiging van de geboorte van Jezus door een engel, een later bezoek aan Maria van een engel, de geboorte van Jezus, diens opdracht in de tempel en het weervinden van Jezus in de tempel.
Als de zijpanelen zijn dichtgeslagen tonen die de vier westerse kerkvorsten: Ambrosius, Augustinus, Hiëronymus en Gregorius.
Tot het altaar behoort ook een tabernakel met twee serafijnen op de deurtjes. Dit tabernakel wordt momenteel met steun van de stichting Behoud Lambertuskerk Vessem, gerestaureerd.

Het altaar is oorspronkelijk gemaakt voor de kapel van klooster Meerbosch in Venlo. Het is daarna aangekocht door het bisdom Den Bosch, die het een tijd heeft uitgeleend aan het museum voor Religieuze Kunst in Uden. Daarna heeft het een tijdje in de Sint Jan in den Bosch gestaan, alvorens naar Vessem te verhuizen.

Het geopende altaar is een feest van kleuren en vormen:

 OUDE SCHILDERINGEN IN DE KERK
 Bij de binnenrestauratie van de Lambertuskerk kwamen de oorspronkelijke neogotische beschildering van Joseph Lommen vrij onbeschadigd tevoorschijn vanonder de dikke lagen verf en latex die er ter bestrijding van het muurvocht overheen waren geschilderd.
·        In 2006 oordeelde de Rijksdienst voor Monumenten dat de schilderingen behouden moesten blijven
·        Er volgde een onderzoek naar de soorten verf die Joseph Lommen had gebruikt en naar gegevens over de schilderingen
·        De schilderingen bleken van de hand van Roermondenaar Joseph Lommen naar ontwerp van Lambert Hezenmans uit Tilburg
·        In 2007 sprak ook het parochiebestuur zich uitvoor behoud van de schilderingen.
 
RESTAURATIE VAN DE SCHILDERINGEN
 
Omdat de herontdekte schilderingen als vrij zeldzaam en uniek werden aangemerkt, startte Jan Ramakers van het kerkbestuur met een actie tot complete restauratie.
Enkele feiten:
·        De kosten werden begroot op € 300.000,-
·        Hiervan is € 210.000,- door de provincie Noord-Brabant betaald, € 45.000,- via acties en giften, terwijl het parochiebestuur het restant betaalde.
·        De restauratie is uitgevoerd door Double-M uit Breda (directeur: Michael Merkx), en onder technische advisering van restaurator Bert Strik; ook de restaurators Ad van Loon (Waalwijk) en Sanneke Senders (Knegsel) zijn betrokken
·        In 2006: verwijderen van alle latexlagen door Double – M, aangebracht in 1965 en latere jaren.
·        Eveneens in 2006: start restauratie linker zijbeuk
·        In 2009 startte de eigenlijke restauratie. Daarbij zijn niet alleen de teruggevonden schilderingen behouden en hersteld maar ook verloren gegane schilderingen op het priesterkoor met behulp van oud illustratiemateriaal, opnieuw aangebracht.

Restauratie van de schilderingen uitgevoerd onder hoofdaannemer Double-M uit Breda (directeur: Michael Merkx), en onder technische advisering van restaurator Bert Strik; ook de restaurators Ad van Loon (Waalwijk) en Sanneke Senders (Knegsel) zijn betrokken, alsmede Jan Leenders uit Boekel met enkele vrijwilligers. Het toezicht op de uitvoering was in handen van het diocesaan bouwbureau (Mario Jansens), en van de parochie (Jan Ramakers).