bestuur

BESTUUR STICHTING BEHOUD LAMBERTUSKERK

 

de heer H. H. M. Spoormans, voorzitter

de heer K. Franken, secretaris

prof. em. dr. H. E. E. Bouma, producent

mw. T. H. J. M. Bruning, producent

mw. A. M. A. Kaanen-Lansink, coördinator vrienden

mw. A. J. W. Lanting, pr/communicatie

de heer J. M. Hovius, penningmeester

 

Beleidsplan:

 

Doelstelling:

De Stichting Behoud Lambertuskerk Vessem zet zich in voor het behoud van de Sint Lambertuskerk in Vessem als kerkgebouw en het ondersteunen van de culturele en sociale samenhang in de regio; voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het maandelijks organiseren van kamermuziekconcerten en gelden aan te trekken van overheidsinstellingen, bedrijfsleven, culturele en andere organisaties en van particulieren, voorts door het organiseren van acties in de ruimste zin van het woord.

Uitgeoefende activiteiten:

Teneinde het draagvlak voor behoud van de kerk als cultureel erfgoed te vergroten, is in 2010 door het bestuur besloten tot het organiseren van kamermuziekconcerten, die passen binnen een kerkgebouw. De aankondiging van de concerten gebeurt via regionale en sociale media, e-mail aankondigingen en via een Nieuwsbrief, waarvoor iedereen die geïnteresseerd is in de concerten zich kan aanmelden (behoudlambertuskerk@gmail.com).

De concerten zijn gratis toegankelijk, een voorwaarde van het kerkbestuur. De onkosten worden deels opgevangen door bijdragen van concertbezoekers na afloop, door de bijdragen van de ‘Vrienden van de Lambertuskerk’ en via subsidies.

Groot onderhoud aan de kerk, met name restauratie van voegwerk en leien van de toren, en restauratie van de 140 m lange muur rondom de kerk, zal te zijner tijd grote bedragen vereisen, waarvoor alsdan aparte acties gevoerd moeten worden.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken.