word vriend!

 

Word vriend van de kerk

Geachte Heer/Mevrouw,

U leest deze pagina omdat u geïnteresseerd bent in de concerten in de St. Lambertuskerk. Wij nemen aan  dat u het sociale  en culturele leven in Vessem een warm hart toedraagt.
Even voorstellen: wij, dat is het bestuur van de stichting Behoud Lambertuskerk Vessem. Wij zetten ons ook in voor de culturele en sociale samenhang van Vessem. Wij doen dit onder meer door het organiseren van de concertserie “Concert in de Kerk”. Maandelijks halen wij kwalitatief hoogstaande musici naar Vessem voor een gratis concert voor de liefhebbers in  Vessem en omgeving.

Wij trachten de kosten te dekken door na elk concert een collecte te houden onder de bezoekers. Vaak is de opbrengst niet genoeg om de overigens bescheiden kosten te dekken. Vandaar dat wij als bestuur hebben besloten financiële ondersteuning van dit initiatief te zoeken door middel van de oprichting van een club “Vrienden van de Lambertuskerk”.  Wij vragen u en vele anderen om voor een jaarlijkse bijdrage van  € 50,- ( meer mag natuurlijk ook, dat is aan uiteraard U)  lid te worden van deze vriendenclub.

Vaak is het zo, dat er een tegenprestatie wordt verleend bij financiële ondersteuning. Wij zijn daarin beperkt. Onze concerten zijn gratis en ook de toegang tot de kerk is vrij. Daarom willen wij een naamsvermelding van personen of bedrijven toezeggen op de programmaboekjes voor onze concerten, dan wel anderszins een weg zoeken om die namen – desgewenst – naar buiten te brengen. Een vermelding van de ledenlijst van onze “Vriendenclub” op deze website www.behoudlambertuskerkvessem.nl kunnen wij in ieder geval toezeggen.

U kunt Uw hopelijk positieve reactie geven door te antwoorden naar het e-mailadres:

behoudlambertuskerk@gmail.com

Uw eventuele bijdrage kunt U storten op het banknummer: :  NL21 RABO 0114  9403 12

ten name van: Stichting Behoud Lambertuskerk Vessem

 

Vermeld mag nog worden dat onze stichting van de overheid een erkenning heeft gekregen als ANBI-Cultureel. Dat kan onder omstandigheden leiden tot een belastingvoordeel voor diegene die onze stichting financieel steunt.

Wij hopen, dat u positief op deze brief wilt reageren en ons zo wilt helpen dit mooie initiatief voor ons al even mooie Vessem en haar nog mooiere Lambertuskerk  ook voor de toekomst veilig te stellen.

Namens het bestuur van de stichting ”Behoud Lambertuskerk Vessem”

J.B.M. van Loon, voorzitter

J.M. Ramakers, secretaris