vrienden

 

Beste muziekliefhebber,

 

U leest deze pagina omdat u geïnteresseerd bent in de concerten in de St. Lambertuskerk.

Even voorstellen: wij, dat is het bestuur van de stichting Behoud Lambertuskerk Vessem. Sinds 2010 zetten wij ons in voor het behoud van de St. Lambertuskerk voor de gemeenschap van Vessem en voor de culturele en sociale samenhang in de regio. Dit doen we door het organiseren van de serie ‘Concert in de Kerk’. Iedere eerste donderdag van de maand treden diverse kamermuziekensembles op voor iedereen die klassieke muziek een warm hart toedraagt.

De concerten worden gedeeltelijk gefinancierd uit de bijdragen van onze bezoekers na afloop van elk optreden. Deze opbrengst is echter niet genoeg om de totale kosten van de concerten te dekken. Daarom hebben wij als bestuur besloten financiële ondersteuning van dit initiatief te zoeken door middel van de oprichting van de “Vrienden van de Lambertuskerk”. Inmiddels hebben we de afgelopen jaren een trouwe vriendengroep opgebouwd. Daar zijn we trots op!

Mocht u ook Vriend willen worden en dit initiatief willen ondersteunen, dan kunt u dit doen door een jaarlijkse bijdrage over te maken naar de stichting Behoud Lambertuskerk Vessem. De stichting gaat uit van een minimumbijdrage van € 50,-. Als tegendienst bieden wij u een naamsvermelding aan op onze website onder het tabblad Vrienden. In 2020 hebben we daarnaast, speciaal voor onze vrienden als dank een zomerconcert georganiseerd in de Brouwerijtuin van De Gouden Leeuw in Vessem.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden als Vriend door een mail te sturen naar: behoudlambertuskerk@gmail.com
Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL 21 RABO 0114  9403 12, ten name van Stichting Behoud Lambertuskerk Vessem

ANBI
Stichting Behoud Lambertuskerk beschikt over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend. Voor u betekent dit dat een gift met 25% mag worden verhoogd als aftrekpost in uw belastingaangifte.

Wij hopen op een positieve reactie en dat u ons wilt ondersteunen om dit mooie initiatief voort te kunnen zetten.

Hartelijk dank!

 

Het bestuur van de stichting Behoud Lambertuskerk Vessem