vrienden

 

Beste muziekliefhebber,

 

U leest deze pagina omdat u geïnteresseerd bent in de concerten in de St. Lambertuskerk.

Even voorstellen: wij, dat is het bestuur van Stichting Behoud Lambertuskerk Vessem. Sinds 2010 zetten wij ons in voor het behoud van het kerkgebouw als cultureel erfgoed. Dit doen we door het organiseren van de serie ‘Concert in de Kerk’. Iedere eerste donderdag van de maand treden musici en kamermuziekensembles op voor iedereen die klassieke muziek een warm hart toedraagt.

De concerten worden gedeeltelijk gefinancierd uit de bijdragen van onze bezoekers na afloop van elk optreden. Deze opbrengst is echter niet genoeg om de totale kosten van de concerten te dekken. Daarom hebben wij als bestuur besloten financiële ondersteuning van dit initiatief te zoeken door middel van de oprichting van de “Vrienden van de Stichting Behoud Lambertuskerk”. Inmiddels hebben we de afgelopen jaren een trouwe vriendengroep opgebouwd. Daar zijn we trots op!

Mocht u ook Vriend willen worden, dan kunt u ons steunen door een jaarlijkse bijdrage over te maken naar Stichting Behoud Lambertuskerk Vessem. De stichting gaat uit van een minimumbijdrage van € 50,-. Als tegendienst bieden wij u een naamsvermelding aan op onze website onder het tabblad ‘onze vrienden’. In 2020 hebben we daarnaast voor de Vrienden van de stichting een besloten concert georganiseerd in de Brouwerijtuin van De Gouden Leeuw (nu Mout & Hout) in Vessem en ook in 2022 hebben wij het 12,5 jarig bestaan van de stichting gevierd met een speciaal concert voor Vrienden en voor alle betrokkenen bij dit initiatief.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden als Vriend door een mail te sturen naar: behoudlambertuskerk@gmail.com. Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL 21 RABO 0114  9403 12, ten name van Stichting Behoud Lambertuskerk Vessem. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van onze QR code:  

 

 

 

ANBI
Stichting Behoud Lambertuskerk beschikt over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend. Voor u betekent dit dat een gift met 25% mag worden verhoogd als aftrekpost in uw belastingaangifte.

Wij hopen op een positieve reactie en dat u ons wilt ondersteunen om dit mooie initiatief voort te kunnen zetten.

Hartelijk dank!

 

Het bestuur van Stichting Behoud Lambertuskerk Vessem