ANBI

ANBI

Stichting Behoud Lambertuskerk beschikt over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend. Voor u betekent dit dat een gift met 25% mag worden verhoogd als aftrekpost in uw belastingaangifte.

 

Naam:

Stichting tot Instandhouding van het Cultureel Erfgoed van Vessem, met name het Kerkgebouw van de Sint Lambertusparochie te Vessem.

Verkort: Stichting Behoud Lambertuskerk Vessem

Fiscaal nummer:

8223.21.816

Contactgegevens:

behoudlambertuskerk@gmail.com


Bestuurssamenstelling:

mr. J.B.M. van Loon, voorzitter

de heer K. Franken, secretaris

prof. dr. em. H.E.E. Bouma

mw. T.H.J.M. Bruning

mw. A.M.A. Kaanen-Lansink

mw. A.J.W. Lanting

de heer J.M. Hovius, penningmeester

 

Doelstelling:

De stichting zet zich in voor het bewaren en openstellen van de St. Lambertuskerk, het ondersteunen en stimuleren van de culturele en sociale samenhang in de regio en het verrichten van alle handelingen die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Uitgeoefende activiteiten:

In 2011 is het bestuur gestart met het organiseren van kamermuziekconcerten, teneinde hiermee het draagvlak voor de kerk als cultureel erfgoed te vergroten. De concerten vinden iedere eerste donderdag van de maand plaats. De aankondiging gebeurt via regionale en sociale media, e-mail en via een nieuwsbrief, waarvoor iedereen die geïnteresseerd is in de concerten zich kan aanmelden (behoudlambertuskerk@gmail.com).

De concerten zijn vrij toegankelijk, een voorwaarde van het kerkbestuur. De kosten worden opgevangen door de bijdragen van concertbezoekers na afloop, door de ‘Vrienden van de Lambertuskerk’, via subsidies en bijdragen van bedrijven.