legaat

Wie de concerten en of het cultuurerfgoed van Vessem een warm hart toedraagt en hiervoor een legaat wil doen, kan hiervoor in het testament de volgende clausule opnemen:

”Ik legateer aan de Stichting tot behoud van het cultuurerfgoed en in het bijzonder van de Lambertuskerk Vessem een bedrag van ..X…” .

Onze Stichting heeft Culturele ANBI status en daarom is er geen erfbelasting verschuldigd.